Go to Top

Qualitat

Una bona traducció pot semblar cara, però una mala traducció encara pot ser-ho més. Malauradament, moltes persones que necessiten una traducció no poden valorar per elles mateixes la qualitat de la feina feta. De fet, això explicaria perquè els cal d’inici un traductor! A Vis Verborum, estic compromès amb la qualitat perquè és el que dóna valor a la meva feina, i això em permet haver de dedicar menys temps i diner al màrqueting, gràcies a que molts dels meus clients repeteixen. Tot seguit indico la meva guia de tres punts sobre com obtenir una traducció d’alta qualitat:

  1. Tingui clar el que vol. Dedicar-hi una estona a l’inici del projecte per definir el que espera de la traducció augmentarà significativament la possibilitat de sentir-se satisfet amb el resultat final. I també pot voler dir estalviar-se diner.
  2. Conegui qui li farà la traducció. A Vis Verborum, totes les traduccions estan fetes per mi, tret que s’acordi una altra cosa. Si es decideix utilitzar un altre traductor, jo li diré de qui es tracta: podrà comprovar les credencials del traductor als directoris professionals, d’acord amb les regulacions sobre protecció de dades. Només treballo amb traductors amb qualificació professional al nivell ISO 17100 i ho verifico com a tal perquè no ho faci vostè (tret que ho vulgui fer). Si la seva agència de traducció no li diu qui està fent les seves traduccions, potser és el moment de canviar a una altra que sí ho faci.
  3. Faci revisar la seva traducció. Totes les traduccions de Vis Verborum (tret de les feines per a agències*) són revisades per un segon traductor, d’acord a la norma ISO 17100. Quatre ulls són millor que dos, aquesta és la millor garantia contra errors greus o evidents.

* Nota: si vostè és una agència o un altre traductor, només aplicaré una revisió d’acord a ISO 17100, si així se’m demana. Això és així perquè considero que la revisió és una feina seva a canvi del marge de benefici que està posant en la meva tarifa quan fa la factura al seu client.